Back to top

आमा तथा बाल स्वास्थ्य र पोषण कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

नेपालमा करिव ४१ प्रतिशत बालबालिकाहरू दीर्घकुपोषणबाट ग्रस्त रहेका छन् (ल्म्ज्क् द्दण्ज्ञज्ञ) । गर्भधारणदेखि दुई वर्षको उमेर भित्रै बालबालिकामा पुड्कोपनको बिजारोपण हुन्छ जसको निवारण पछि सम्भव हु“दैन । यसवाहेक पनि नेपालको जनसङ्ख्या विशेष गरी जोखिममा रहेका महिला तथा बालबालिकाहरू विभिन्न सुक्ष्म पोषण तत्वहरूको अभावले ग्रसित छन् ।