Back to top

Health Sector Financing

राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम

Ministry of Health and Population

नेपालमा महामारी रोग बिफर उम्मुलन पश्चात् विस्तारित खोप आयोजनको नामबाट बि.स. २०३५ सालमा खोप सेवा प्रारम्भ भएको हो । हाल खोप सेवाले आमा र बच्चाहरूको रोगलाग्ने दर, अशक्तता हुने दर तथा मृत्यूदर घटाउन उल्लेख्य भूमिका खेलेको सर्वविदितै छ । एकातिर हामीले खोप सेवाको विस्तारसँगै यसको गुणस्तरीयता कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य हो भने अर्कोतिर शतप्रतिशत लक्षित बालबालिकाहरूलाई खोप सेवादिनु पनि त्यतिकै आवश्यकता छ ।त्यसरी नै भ्याक्सिन उत्पादन भएदेखि सेवाग्राहीलाई सेवा दिंदासम्म यसका प्राविधिक प्रक्रियाहरू चरणबद्ध रूपमा पूरा गर्र्नु अपरिहार्य हुन आउँदछ ।  
 

National Training Manual on the Management of Sexually Transmitted Infections

Ministry of Health and Population

This manual was initially developed in 2006 by National Centre for AIDS and STD Control (NCASC) with technical and financial support from FHI Nepal under United States Agency for International Development (USAID). The manual was further revised through a workshop organized by ASHA* Project under the leadership of NCASC in 2010.